THE SOUTH AFRICAN
DEPRESSION AND ANXIETY
GROUP

facebooktwitter

Contact A Counsellor

counsellor button

IN THE WORKPLACE

New Research on Depression in the Workplace.

For more information please click here

business

SADAG NEWSLETTER

To subscribe to SADAG's newsletter, click here

JOURNAL

Mental Health Matters Journal for Psychiatrists & GP's

MHM September 207x300

Click here for more info on articles & how to subscribe

SPEAKING BOOKS

depression speaking book

Literacy is a luxury that many of us take for granted.  We depend on written communication for information, guidance, and access to heath care information That is why SADAG created SPEAKING BOOKS and revolutionized the way information is delivered to low literacy communities. It's exactly what it sounds like.a book that talks to the reader in his or her local  language, delivering critical information in an interactive, and educational way.

The customizable 16-page book, accompanied by local celebrity audio recordings, ensures that vital health and social messages can be seen, heard, read and understood..

We started with books on Teen Suicide prevention , HIV, AIDS and Depression, Understanding Mental Health and have developed over 30 titles, such as TB, Malaria, Polio, Vaccines for over 30 countries.

suicide speaking book

Om die groter weergawe te sien - kliek hier.

vra vir dr herman

Ek (24) is 'n nagraadse student en ondervind slaapprobleme. Deur die week kry ek nie genoeg slaap nie, omdat ek met my tesis besig is. Ek kan voel ek begin sukkel om te konsentreer en hoewel ek nie meer as vier ure se slaap op 9n weeksaand inkry nie, is ek geneig om op 9n Saterdag en Sondag ongelooflik baie te slaap. Is dit moontlik om slaap in te haal? Ek weet nie hoekom ek naweke so lank slaap nie. Behoort ek iets vir die min en/of baie slaap te gebruik? - Slaapverward Die slaappatroon wat jy beskryf, is nie vreemd as dit teen die agtergrond van jou studies en die stres wat daarmee verband hou, gesien word nie. Net so is jou oormatige slaap (hipersomnia) oor naweke ook nie vreemd nie. Jy beskryf wat genoem word "slaapskuld". Daar is vroeer gemeen dat 'n mens nie verlore slaap kan inhaal nie, maar navorsing het lank reeds bewys dat daardie stelling nie waar is nie. As jou brein moeg genoeg raak, sal dit op slaap aandring. Dit kan gebeur wanneer jy in 'n situasie is waar minder eksterne stimulasie nodig is, soos om oor naweke in 'n ontspanne omgewing te wees. Die klassieke simptome van slaapskuld is laer vlakke van konsentrasie, afname in geheueretensie (vermod om informasie te kan herroep) en geYrriteerdheid. Hoewel nie aan te beveel nie, help die naweek se slaap jou om verlore slaap in te haal. Hou in gedagte dat jy nie slaap kan "bank" nie en dus nie oor 'n naweek baie kan slaap en verwag dat die brein die res van die week op die "gebankte" slaapure kan funksioneer nie. Probeer om 'n meer gebalanseerde ritme in die week te kry en wys met jou dagure te werk te gaan om te voorkom dat jy met so min slaap per nag moet klaarkom. wat pla jou? Inhaal op verlore slaap? Het jy enige kwelkwessies oor emosionele welstand? Stuur jou vraag aan ons sielkundige, dr Hermann Lieben berg Ons seun van 17 is deur ons dokter met bipolere depressie gediagnoseer. Ons kry gemengde boodskappe oor die toestand en weet nie wat om te glo en wat nie. Ons het nooit gedink hy het bipolere depressie nie. Is daar meer inligting oor die toestand en die medisyne wat daarvoor gebruik kan word? - Bekommerde ouers Bipolere steurnisse kan baie wyd wees en aangesien jy nie die spesifieke tipe bipolere steurnis waaraan jou seun ly, uitwys nie, kan ek nie presiese inligting oor die hantering daarvan gee nie. Dit moet genoem word dat bipolere steurnisse deesdae te maklik 'n gebruiksnaam geraak het en in werklikheid minder voorkom as wat die diagnose gemaak word. Ek aanvaar dat jy na jul huisdokter verwys en indien wel, trek ek nie sy diagnose in twyfel nie, maar 'n tweede mening kan oorweeg word. 'n Sielkundige of psigiater is in staat om die diagnose te maak. Besoek Sadag se webwerf en klik op die "Bipolar"-opsie om meer inligting te bekom (www.sadag.org). Jy sal daar merk dat die voorkoms van bipolere gemoedsteurnisse ongeveer 2% van die samelewing insluit, en gegrond daarop, sal jy ook agterkom dat dit ongelukkig 'n moderne tendens is wat oorgediagnoseer word. Met die regte diagnose en medikasie (indien aangedui en nodig) kan jul seun die inperkinge van 'n gemoedsteurnis heelwat beter hanteer. Ek en my tweede man is byna 'n jaar getroud. Ek het nie kinders nie, maar by het twee kinders nit sy vorige huwelik. Ek is raadop. Ek weet nie waar ek as stiefma inpas nie. Ek is onseker oor dissipline, want hulle kan bale stout wees en ek voel soos 'n vyfde wiel aan die wa as hulle elke tweede naweek by ons is. 'n Enkele voorbeeld van vele oor my onsekerheid is of hulle vir my "Mamma" kan se of nie? Ek soek dalk kitsoplossings vir my onsekerhede, maar ek weet nie waar om te begin om te verseker dat my rol in hul lewe reg is nie. — Onseker stiefma Hoewel jou vraag baie groot en omvattend is, kan ek net beperk op die basiese aspekte van hersaamgestelde gesinne reageer. Dit is gewoonlik raadsaam om nie te dink dat jy die kinders se "ma" is nie, aangesien die ouderdomme van die kinders bepalend kan wees vir jou verhouding met hulle. Vir die kind is dit belangrik dat die stiefouer nie probeer om die plek van 'n biologiese over in te neem nie. 'n Besoek aan 'n opvoedkundige sielkundige of ander sielkundiges of terapeute wat in hierdie velde kundig is, is aan te beveel, sou jou onskerheid te groot wees. Waak daarteen om te dink dat jy primer vir die dissipline verantwoordelik is. Bespreek probleme en die metode van dissipline met jou man, sodat julle oor die hantering van die kinders se gedrag saamstem. Moenie probeer oorkompenseer of hul guns probeer wen nie. As 'n over in 'n hersaamgestelde gesin behoort jy so normaal as moontlik op te tree aangesien kinders maklik van valsheid of voorgee bewus raak. Voorgeegedrag kan jou rol en verhouding met die kinders ernstige skade berokken. \I Stuur vir dr Hermann 'n duidelik leesbare faks by 086 511 6779 of 'n e-pos by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of pos jou vrae aan: Vra vir dr Hermann, Posbus 11796, Centurion 0046. Lesers mag 'n skuilnaam vir die rubriek gebruik. Geen vrae sal beantwoord word wat nie vir publikasie beskikbaar is nie. Geen persoonlike korrespondensie sal plaasvind nie. Hou asseblief die vrae so kort moontlik. Dr Hermann is NIE 'n mediese dokter nie. Hou dus alle vrae van toepassing op die sielkundige veld. Vrouekeur 8 Augustus 2014

Our Sponsors

Our Partners