THE SOUTH AFRICAN
DEPRESSION AND ANXIETY
GROUP

facebooktwitter

Contact A Counsellor

counsellor button

IN THE WORKPLACE

Research on Depression in the Workplace.

For more information please click here

business

SADAG NEWSLETTER

To subscribe to SADAG's newsletter, click here

To view previous newsletters - click here

JOURNAL

Mental Health Matters Journal for Psychiatrists & GP's

MHM Volume 7 Issue1 small

Click here for more info on articles & how to subscribe

SPEAKING BOOKS

cope with cancer book

Literacy is a luxury that many of us take for granted.  We depend on written communication for information, guidance, and access to heath care information That is why SADAG created SPEAKING BOOKS and revolutionized the way information is delivered to low literacy communities. It's exactly what it sounds like.a book that talks to the reader in his or her local  language, delivering critical information in an interactive, and educational way.

The customizable 16-page book, accompanied by local celebrity audio recordings, ensures that vital health and social messages can be seen, heard, read and understood..

We started with books on Teen Suicide prevention , HIV, AIDS and Depression, Understanding Mental Health and have developed over 30 titles, such as TB, Malaria, Polio, Vaccines for over 30 countries.

suicide speaking book

Motsoaledi agterdogtig oor sekere siektes wat dokters diagnoseer

dr aaron motsoaledi
Dr. Aaron Motsoaledi. Foto: Deaan Vivier

 Die minister van gesondheid vermoed die voorkoms van bipolêre steurnis het in die laaste paar jaar drasties toegeneem weens oneerlike diagnoses deur dokters.

Dr. Aaron Motsoaledi het Vrydag in Johannesburg gesê sedert siekefondse voorgeskrewe minimumvoordele (VMV’s) moet dek, het eise vir bipolêre steurnis gestyg.

VMV’s is 270 siektetoestande en 25 chroniese toestande waarvoor siekefondse sedert 2004 ten volle moet betaal, ongeag die lid se plan.

Bipolêre steurnis, ’n gemoed­steurnis wat deur afwisselende tydperke van manie en depressie gekenmerk word, en ski-sofrenie is die twee geestesiektes op die lys van chroniese toestande.

Volgens die Raad op Mediese Skemas (RMS) se statistieke oor toestande op dié lys het die voorkoms van bipolêre steurnis van 2007 tot 2012 naas MIV/vigs die vinnigste toegeneem, met 173%.

Die RMS, wat die private siekefondsbedryf in Suid-Afrika reguleer, se jongste jaarverslag wys die voorkoms van bipolêre steurnis het in die afgelope jaar gestyg – van 6,6 van elke 1 000 begunstigdes in 2013 tot 7,4 in 2014.

Motsoaledi het gesê hy is “baie agterdogtig” daaroor dat sommige steurnisse VMV’s is en ander nie.

“Bipolêre steurnis is ’n VMV, maar gewone depressie is nie.”

Hy het gesê na aanleiding van die statistieke lei hy af sommige dokters is meer geneig om ’n pasiënt met bipolêre steurnis eerder as depressie te diagnoseer, omdat die siekefonds die bedrag ten volle moet betaal.

“Dit is eintlik ’n vorm van mediese bedrog.”

Dit geld nie net bipolêre steurnis nie. Motsoaledi sê hy het uit die RMS se verslae opgemerk 55% van spesialiste in private praktyk se diagnoses is VMV’s.

Motsoaledi het Vrydag ’n amptelike advieskomitee oor geestesgesondheid ingewy wat onder meer bewyse oor hierdie kwessie sal lewer.

“Dit is een van die gebiede waarna die komitee baie noukeurig sal moet kyk om vir ons te sê of dit waar is.”

Cassey Chambers, bedryfsdirekteur van die Suid-Afrikaanse depressie-en-angsgroep (Sadag), het gesê siekefondse se statistieke wys wel ’n skielike toename in die diagnose van bipolêre steurnis.

Dit kan volgens haar deels wees omdat die toestand ’n VMV is, maar ook omdat dokters beter opgelei is om hierdie pasiënte te diagnoseer.

“Met groter bewusmaking dat dit oukei is, soek meer pasiënte ook behandeling op as tien of 20 jaar terug.”

Volgens Sadag raak bipolêre steurnis sowat 1% van die Suid-Afrikaanse bevolking.

Sy meen depressie behoort ook op die VMV-lys te wees.

Chambers verwelkom die stigting van die advieskomitee.

Dit is ’n eerste vir Suid-Afrika en bestaan uit verteenwoordigers van onder meer die departemente van basiese onderwys en arbeid, die private sektor, nieregeringsorganisasies, hoër onderwys en tradisionele genesingspraktyke, asook sielkundiges, psigiaters en verpleegsters.

Our Sponsors

Our Partners