THE SOUTH AFRICAN
DEPRESSION AND ANXIETY
GROUP

facebooktwitter

Contact A Counsellor

counsellor button

IN THE WORKPLACE

Research on Depression in the Workplace.

For more information please click here

business

SADAG NEWSLETTER

To subscribe to SADAG's newsletter, click here

To view previous newsletters - click here

JOURNAL

Mental Health Matters Journal for Psychiatrists & GP's

MHM Volume 7 Issue1 small

Click here for more info on articles & how to subscribe

SPEAKING BOOKS

cope with cancer book

Literacy is a luxury that many of us take for granted.  We depend on written communication for information, guidance, and access to heath care information That is why SADAG created SPEAKING BOOKS and revolutionized the way information is delivered to low literacy communities. It's exactly what it sounds like.a book that talks to the reader in his or her local  language, delivering critical information in an interactive, and educational way.

The customizable 16-page book, accompanied by local celebrity audio recordings, ensures that vital health and social messages can be seen, heard, read and understood..

We started with books on Teen Suicide prevention , HIV, AIDS and Depression, Understanding Mental Health and have developed over 30 titles, such as TB, Malaria, Polio, Vaccines for over 30 countries.

suicide speaking book

pexels photo 450276 300x200

Boeliery in die werkplek is ʼn redelik algemene verskynsel wat ʼn erg verwoestende uitwerking op slagoffers en organisasies het. ʼn Geraamde 54 miljoen Amerikaners is op die een of ander stadium van hul loopbane geboelie.

Niks is egter verder van die waarheid as die algemene persepsie dat boeliery gewoonlik eksklusief gerig is op diegene wat swakker as andere is nie.

Hulle teiken die bestes

ʼn Studie deur die Workplace Bullying Institute en gesprekke met duisende slagoffers het getoon dat boelieteikens gewoonlik nie die swakste persone in ʼn groep is nie, maar die hoogs geskoolde, ervare en onafhanklike persone wat baie waardevol vir hul organisasies is.

Volgens die Instituut is die teikens hoogs geskoolde veteraanwerkers na wie toe nuwe werknemers gaan vir leiding met allerlei werkverwante navrae.

Boelies is in werklikheid ongelooflik onseker van hulself en hulle hou nie van mense wat onafhanklik en slimmer as hulle is nie en hulle gebruik allerhande subtiele en openlike maniere om die teiken, wat hulle as ʼn bedreiging beskou, te ondermyn.

Die teikens is ook verhewe in die emosionele aspekte: hulle is gewild, selfverseker, het goeie sosiale vaardighede en het ʼn hoë emosionele intelligensie.

Die teikens is dikwels ook fluitjieblasers wat hoogs eties en eerlik is. Dit maak hulle ongewild by sekere base en medewerkers en daarom word hulle geboelie.

Die kwesbares (en enigiemand anders wat hul paaie kruis)

Boelies gedy ook op onmiddellike mag en smag daarna. Dit is dus logies dat die kwesbares nie aan hul gramskap sal ontkom nie omdat hulle “maklike” teikens is terwyl die boelie sukkel om moeiliker teikens te hiet en gebied. Sommige werkplekboelies word eenvoudig verteer deur haatdraendheid en om te boelie is dus hul standaardoptrede teenoor almal.

Kwesbare teikens is gewoonlik niekonfronterend en reageer nie met aggressiewe gedrag op aggressiewe gedrag nie. Die maklikste teikens om uit te buit is mense met prososiaal georiënteerde persoonlikhede – dié wat graag help, genees, onderrig, ontwikkel en opvoed.

Hulle is ook passief en onderdanig en gretig om die boeliebaas of -kollega ter wille te wees, en hulle is ook skaam, sagmoedig en stil. Hulle is nuut by die werkplek en val buite die gevestigde werkplekklieke.

Valerie Cade, outeur van Bully-free at work: What you can do to stop workplace bullying now!, sê dit lei dikwels daartoe dat hierdie slagoffers probeer om die boelie te paai en behaag, maar tevergeefs want die boelie is steeds ʼn onsekere persoon met ʼn verborge minderwaardigheidskompleks.

Dit maak dus sin dat vrouens dikwels deur mans geboelie word. Die Workplace Bullying Institute het aangetoon dat 62% van boelies mans is en dat 58% van die teikens vrouens is. Daar is ook gevind dat die meerderheid boeliery selfdegeslag-teistering is en dat vroulike boelies 80% van die tyd ander vroue teiken.

Our Sponsors

Our Partners